Isixhobo sika-2019-nCOV IgG/IgM esiKhawulezayo soVavanyo (igazi elipheleleyo/ iSerum/iPlasma)